Narlık Mah. Doruk Yolu Üzeri
Toros Beton Yanı Ceyhan /ADANA

Halep Keçisi

Halep keçisi beslemek için Türk Çiftçisinin çok gerekceleri var.Ülke olarak içine düştüğümüz hal içler açısı. Dünyada kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri iken şuan yurt dışından damızlık gebe düve, ithal kesimlik dana,ithal kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş ve karkas et ithalatı yapar duruma düşürüldük. Tarımda durumumuz hayvancılığa göre çok daha vahim  ve içler açısı, Tohumda emperyalist batılı çok uluslu şirketlere göbek bağıyla bağlı kendi tahılını,baklagilini kendi meyvesini üretemeyen bir Türkiye. Ülkemi bu duruma düşürenleri, yerli sığırlarımızı yok edenleri, yerli keçilerimizi hain ilan edip,ormanı keçi yok ediyor yalanıyla milli keçilerimize saldıranları,Devletimiz'in tohum üretme istasyonlarını kapatanları, halkın elindeki dedelerimizin emaneti tohumları koruma altına almayı akıl edemiyenleri,Türk Çiftçisi'ni ithal sopasıyla dövüp üretemiyen duruma düşürenleri önce Allaha sonrada  Milletimizin vijdanına havele ediyorum.

Halep keçisi kadar Ülkemizin hayvansal gıda açığını kapatmada bu kadar maharetli bir hayvan ırkı yoktur.Halep keçisi bir tarafta tam bir süt fabrikası,diğer tarafda bir et fabrikası halep keçisi doğurganlık olarak adeta bir kuluçka makinası gibi çok fazla ikiz,üçüz ve dörtdüz yavrulama kabiliyetine sahiptir. Keçi, Türk Milleti'nin etini yediği,sütünü içtiği ve kıl çadırını kendine ev yaptığı,hiç bir zaman vazgecemediği yaşam biçiminin bir parcası olmuştur.Son 60 yılda Türkün keçisini elinden alınmak için sistematik bir operasyon yürütülmüştür.Bu saldırıyı başlatanlar keçi ormanı yok ediyor yalanının arkasında kendilerine mevzi kazmışlardır.

Halep keçisi tarihten beri Çukurova dairesinde var ola gelmiş çok değerli bir süt keçisi ırkıdır.Halep keçisi süt verimi,et verimi ve yavru verimi özelikleri bakımından Türk Çift Çiftçisinin yaşantısında kendine erişilemez bir taht inşa etmiştir.Bu tatını son yüzyılda Dünya'da 50'ye yakın ülkede tescil ettirip zirveye oturmuştur.

Halep keçisi Türkiye'nin hayvansal gıda açığını kapatmada stretejetik bir görev üstlenmektedir.Erkeklerinin 150 kg çanlı ağırlığın üstüne ulaşabilmesi,sağmal damızlık halep keçileri3kg.dan 6kg süt verimine yer yer daha yüksek rakamlarda süt vermesi,aynı zamanda halep keçisi çok hızlı çoğalması keçi başı 2-4 arası doğumlarda halep oğlak alınması bu hayvansan besin açığını kapatmada ne kadar maharetli olduğu anlaşılmaktadır.

Süt keçis,et keçisi,yapağı(kılı),doğurganlığı bu keçiyi altın değerinde bir kıymete yükseltmektedir.

Halep keçisi yetiştiriçiliği diğer hayvan yetiştiriçiliğine koyunculuk ve bilhassa sığır yetiştiriçiliğine(holstein,simental,jersey,montofon süt inekçiliği)  göre en az 3 kat daha yüksek kazanca sahip bir hayvancılık koludur.Halep keçisi  çiftliği kuruluşunda çok büyük yatırım maliyeti yoktur.Daha doğrusu halep keçisi işini dağ başındaki çok az sermayesi olan bir mütevazi bir keçi yatırımcısı dahi yapabilir.5-10 halep keçisi satın alarak süt keçisi yetiştiriçiliğine başlayan bir çiftçi şehirde asgari üçrete karın tokluğuna çalışan bir işçiden çok daha fazla kazanca ulaşmaktadır.Ülkemizdeki devasa işsizlik sorununu halep keçi yetiştiriçiliği güneşin kardan adamı erittiği gibi eritip küçültecektir.

Bu sitenin tüm yazıları Veteriner Hekim Cengiz Torun tarafından kaleme alınmıştır.


İtalian Ryegrass Tarlasında Otlayan Halep Keçileri Ayrıca yazın da halep keçilerini
Teff Grass Yem Bitkisi ile otlatabilirsiniz 

Teff Grass fiyatları hakkında Torunoğlu Tohumculuğu arayabilirsiniz

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis